Maak kennis met het nieuwe bestuur van de N-VA

De partijraad van de N-VA verkoos vandaag een nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur. Sander Loones en Lies Jans werden verkozen tot eerste en tweede ondervoorzitter, Louis Ide tot algemeen secretaris. 

 

Louis Ide: “Ik wil samen met voorzitter Bart De Wever opnieuw meer gaan wegen op de nationale politiek. Met 9 ministers en staatsecretarissen, 90 parlementsleden, vele burgemeesters en schepenen, wil ik mee aan het roer staan van N-VA.” Het gevolg is dat dokter Louis ontslag neemt uit het Europees parlement, want als algemeen secretaris zetelt Louis in het dagelijks bestuur van de partij. Hij zal bijgevolg opnieuw iets meer in het land zijn en bijgevolg ook in Zwalm.
 
Het partijbestuur
Het partijbestuur bepaalt de strategische lijnen van de partij en wordt samengesteld uit de verschillende fracties en de partijraad. Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse en praktische leiding. Het bestaat uit de voorzitter, twee ondervoorzitters, een algemeen secretaris en een penningmeester. Die laatste wordt statutair pas verkozen op de partijraad van januari.
 
Sander Loones en Lies Jans ondervoorzitter, Louis Ide secretaris
Als algemeen secretaris duidde de partijraad Louis Ide aan. Ide is als arts en klinisch bioloog de gezondheidsspecialist van de N-VA. Hij was eerder ondervoorzitter. Nu hij verkozen is als secretaris neemt Ide ontslag uit het Europees Parlement. Ide wil zich focussen op zijn taken als nationaal secretaris en arts, wat niet combineerbaar is met een mandaat van Europees Parlementslid.
Sander Loones werd verkozen tot ondervoorzitter. Loones is jurist en was als coördinator van de studiedienst nauw betrokken bij de regeringsonderhandelingen. Momenteel zetelt hij als opvolger van Johan Van Overtveldt in het Europees Parlement.
Naast Loones werd ook Lies Jans tot ondervoorzitter verkozen. Jans studeerde sociologie en is ondervoorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement. Hoewel geboren en opgegroeid in Brussel, woont zij al jaren in Hasselt, waar zij ook gemeenteraadslid is.
 
Vijftien partijbestuursleden
De partijraad duidde ook vijftien partijbestuursleden aan die, samen met de afvaardiging uit de verschillende fracties, het nieuwe partijbestuur vormen. Het gaat om Danka De Wert, Eric Scheire, Huub Broers, Jan De Haes, Kathleen Depoorter, Koen Kennis, Linda Van den Eede, Luba Minarikova, Luc Deconinck, Magda Debrouwer, Matthias Storme, Paul Van den Bosch, Roeland Vavedin, Sonia Van Laere en Veerle Baeyens.
 
 
Nieuws partijbestuur
Afbeelding: